Prvá pomoc pri nehode. Čo robiť ak potrebujem pomoc pri nehode, alebo ju potrebuje môj blízky?

3 júl    Uncategorized

Ak poškodený komunikuje

ponecháme ho v polohe v akej sme ho našli, ak

nehrozí nebezpečenstvo

zistíme, čo sa stalo a zaistíme mu ďalšiu pomoc

pravidelne kontrolujeme stav postihnutého

Ak neodpovedá:

Zakričíme o pomoc

Položíme postihnutého na chrbát na rovnú podložku a

uvoľníme dýchacie cesty miernym záklonom hlavy

manéver

„heat tilt

chin lift“

(položíme

jednu ruku na čelo, jemne

zatlačíme a palec s ukazovákom použijeme na stlačenie nosa,

avšak súčasne s ukazovákom a prostredníkom druhej ruky

zdvihneme bradu tak, aby sa pootvorili ústa postihnutého)

udržujeme dýchacie cesty priechodné a zároveň zistíme, či

postihnutý dýcha

použijeme naše

ľudské zmysly

:

vidíme (sledujeme, či sa hrudník zdvíha) počujeme

(posluchom počúvame prúdenie vzduchu)

cítime (na tvári cítime vydychovaný vzdych postihnutého)

POZOR!

Prvé minúty po zástave srdca môže

postihnutý vydávať lapavé zvuky, chrčať a

pod. Nezamieňame si preto tieto zvuky s

normálnym dýchaním. Kontrolu vedomia a

dýchania vykonáme do 10 sekúnd! Ak máme

pochybnosti o normálnom dýchaní

postihnutého, postupujeme tak, akoby

nedýchal.

Ak postihnutý dýcha:

privoláme pomoc, ak sme sami alebo požiadame

o to okolostojacich,

sledujeme vedomie a dýchanie až do príchodu

odbornej pomoci

podľa potreby ho pri netraumatickom poškodení

uložíme do stabilizovanej polohy

Ak postihnutý nedýcha:

zabezpečíme privolanie odbornej pomoci

druhou osobou. Ak sme však sami

odídeme privolať odbornú pomoc a čo

najskôr sa vrátime, aby sme začali s

oživovaním (resuscitáciou)

ALGORITMUS č.2:

1.

Postihnutý v bezvedomí, nereaguje

2.

Je potrebné zavolať pomoc

3.

Spriechodni dýchacie cesty

4.

Nie je prítomné normálne dýchanie?

5.

5 iniciálnych vdychov

6.

Naďalej nereaguje? (neprítomné známky krvného

obehu)

7.

30

kompresií,

2

umelé vdychy

8.

Po 1 minúte resuscitácie zavolaj

RZP 112

,

155

a pokračuj

v KPR

Po návrate vedomia:

Kontrolujte dýchanie a priložte studený obklad na

hlavu. Počas bezvedomia nepodávajte postihnutému

žiaden nápoj alebo jedlo. Ak u zraneného dochádza ku

silnému krvácaniu, utiahnite miesto nad ranou

remeňom alebo kusom oblečenia, čím spomalíte rozsah

krvácania. Následne použite obväz, ktorým ranu

obviažete. Pri zlomeninách sa doporučuje znehybniť

príslušnú časť tela pevným predmetom a uviesť

zraneného do stabilizovanej polohy.

Častým prípadom:

Je, že dvere vozidla sa nedajú otvoriť a vtedy je nutné

rozbiť sklo. V prípade, že je zranený vo vozidle

zakliesnený bezpečnostným pásom, odrežte ho

ostrým predmetom. Pri nevyhnutnej manipulácii

dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu chrbtice.

Použitie Rautekovho hmatu (chytíte raneného zozadu,

vsuniete svoje ruky pod jeho pazuchy a uchopíte ho za

predlaktie zdravej končatiny pri lakti a zápästí, pričom

ho opierate o svoj hrudník) chráni miechu a predíde sa

tým poškodeniu chrbtice.

Po tom ako sú všetci zranení v

stabilizovanej polohe a bola im

poskytnutá prvá pomoc, čakajte na

príchod rýchlej zdravotnej pomoci a

postarajte sa o bezpečnosť premávky

na úseku, kde dopravná nehoda

nastala.

One Comments “Prvá pomoc pri nehode. Čo robiť ak potrebujem pomoc pri nehode, alebo ju potrebuje môj blízky?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *