Kontakty na poisťovne

POISŤOVŇA ADRESA Telefón pre hlásenie nehôd
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
0800 122 222
+421 2 496 15 677 (zo zahraničia)
ASTRA poisťovňa, a.s. Plynárenská 1
821 09 Bratislava
0850 888 100
AXA pojišťovna a.s. Kolárska 6
811 06 Bratislava
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 111 117 (SR)
+421 2 58 57 66 66 (zo zahraničia)
Genertel (odštepný závod Generali) Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
0850 555 555
Groupama poisťovňa a.s. Miletičova 21
821 08 Bratislava
0850 211 411 (SR)
+421 2 208 54 504 (zo zahraničia)
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17
811 05 Bratislava
0850 111 566 (SR)
+421 2 5262 7282 (zahraničie)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičová 4
816 23 Bratislava
0850 111 577 (SR)
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)
Onlia (poisťovacia značka Union) Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
0800 400 400
QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27
042 80 Košice
055 / 68 26 237 (SR)
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)
Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
0850 111 211 (SR)
+421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
0850 111 400
Wüstenrot poisťovňa, a.s. Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
02 / 33 06 88 05 (SR)
+421 2 33 06 88 05 (zo zahraničia)