Kategória: Uncategorized

jan 17

Právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. CERN.SK

Právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia patrí k najčastejšie uplatňovaným úrazovým dávkam. Podmienkou uplatnenia uvedenej náhrady je poškodenie na zdraví, jeho liečenie alebo odstraňovanie jeho následkov. Úprava náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „náhrada“) je zakotvená v zákone č. […]
júl 3

Prvá pomoc pri nehode. Čo robiť ak potrebujem pomoc pri nehode, alebo ju potrebuje môj blízky?

Ak poškodený komunikuje  ponecháme ho v polohe v akej sme ho našli, ak nehrozí nebezpečenstvo  zistíme, čo sa stalo a zaistíme mu ďalšiu pomoc  pravidelne kontrolujeme stav postihnutého Ak neodpovedá:  Zakričíme o pomoc  Položíme postihnutého na chrbát na rovnú podložku a uvoľníme dýchacie cesty miernym záklonom hlavy – manéver „heat […]