KONTAKT

Naše kontaktné centrum HelpAssistance, vie ako nájsť to správne a najvýhodnejšie riešenie pre Vás. Žiadosť o informáciu je nezáväzná, bezplatná a všetko vybavíte online z pohodlia Vášho domova.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) vzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely portálu www.cern.sk Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.

Phone: +421 950 77 44 77